Gerekçede Sessiz Temizlik

İzninizle bugün köşemde ahkam kesmekten ziyade muhabirlik yapacağım.

Haddim olmayarak da Ankara menşeli bir haberi Ankara’daki meslektaşlarımdan önce kamuoyuna duyuracağım.

Atlatma haber dedikleri bu olsa gerek.

Aslında salt haber duyurmak da değil benimkisi.

Manşetiyle, spotuyla herbir şeyiyle hazırladım zaten.

İşte manşetim:

“Gerekçede sessiz temizlik”

Ne o, bişey anlaşılamadı mı?

Eh alın o zaman size bir de spot:

“Adalet Bakanlığı, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 305. maddesinin gerekçesinden “Ermeni soykırımı” ve “Kıbrıs” atıflarını çıkardı.”

Şimdi de içini dolduralım haberimizin.

Bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen ve 1 Nisan 2005 yılında uygulamaya geçecek olan Yeni Türk Ceza Yasası’nın 305. maddesinin gerekçesinde ilginç ve sessiz bir temizlik yapıldı.

Bilindiği gibi, yoğun tartışmalara ve tepkilere de neden olan ve “Temel milli yararlara karşı hareket” başlığını taşıyan maddenin gerekçesinde “Ermenilerin soykırıma uğradıklarının basın ve yayın yoluyla propagandasının yapılması” veya “Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesini istemek” örnek suçlar
olarak sunulmuştu.

Yasa Meclis Komisyonu’nda ve Meclis’te görüşülürken maddenin gerekçesine yönelik basında yoğun eleştirel yazılar yer almış, Avrupa Birliği çevrelerinden de yine büyük itirazlar yükselmişti. Buna rağmen dile getirilen itirazlar etkili olamamış ve yasa Meclis tutanaklarına da geçen
gerekçesiyle birlikte aynen kabul edilmişti.

Maddede özetle şu mealde ifadeler yer alıyordu: “Temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için yarar sağlayan vatandaşa üç yıldan on yıla kadar hapis ve
on bin güne kadar adli para cezası verilir, fiilin savaş sırasında işlenmiş ya da yararın basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak için verilmiş veya vaat edilmiş olması halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır”. Maddenin gerekçesinde ise örnek suç olarak şu tür propagandalar işaretleniyordu:

“Para, yarar veya vaat kabulü suretiyle bugün Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi veya bu konuda Türkiye aleyhine bir çözüm yolunun kabulü için veya sırf Türkiye’ye zarar vermek maksadıyla, tarihsel gerçeklere aykırı olarak, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ermeniler’in soykırıma uğradıklarının basın
ve yayın yoluyla propagandasının yapılması gibi…”

Ne var ki özellikle Avrupa Birliği çevrelerince dile getirilen eleştiriler dinmek bilmeyince, Adalet Bakanlığı’nca bu kez ilginç ve sesiz bir temizlik harekatı gündeme geldi. Adalet Bakanlığı, AB çevrelerine sunduğu yasa ve gerekçesinde 305. maddenin gerekçesindeki kimi ifadeleri temizledi. Kaldırılan ifadeler arasında işte bu ‘Kıbrıs’ ile ‘Ermeni soykırımı’ atıfları da var.

Adalet Bakanlığı’nın hakim ve savcılara gönderdiği metinlerde de temizlenmiş gerekçeyi kullandığı bildiriliyor.

Tabi şimdi ortada ciddi bir soru var.

Adalet Bakanlığı’nın bu idari tasarrufu ne denli yasal, ne denli geçerli?

Öyle ya bir önceki gerekçe Meclis tutanaklarında aynen duruyor, o artık tarihe öyle geçti. Virgülünü dahi değiştirmek olası değil.

Kendi çabamla bir miktar hukukçuların ve konunun uzmanlarının düşüncelerini yokladım.

Ortada bir gariplik olduğunu dile getirenler çoğunlukta.

Gerekçenin değişmesi için maddenin de değişmesi gerektiğini ileri sürenler bugüne değin madde üzerinde herhangi bir değişiklik önergesi verilmediğini ve bunun da Meclis’te görüşülmediğini dile getirerek sonradan idari bir yolla gerekçede değişiklik yapılamayacağını savunuyorlar.

Şimdilik benden bu kadar.

Bakalım yankıları nasıl olacak?

Bakalım Adalet Bakanlığı durumu nasıl açıklayacak?

Hrant DİNK

Kaynak: Birgün gazetesi (23.12.2004)

Comments are closed.


 
CopyLeft 2008 NorZartonk