CHP Ne Yapıyor?

Yeni çıkarılmaya çalışılan Terörle Mücadele Yasası ile, bir süreden beri yaşama geçirilmiş olan Türk Ceza Yasası’nın tartışılma süreçleri arasında bir benzerlik hatta bir paralellik göze çarpıyor.

Türk Ceza Yasası Meclis’e taşındığı dönemde tartışmalar tek bir zina maddesine kilitlenmişti ve o maddeye ilişkin öne sürülen kaygılar sonunda kaldırılıp da anlaşma sağlanınca, iyi bir Ceza Kanunu’na sahip olunduğuna hükmedildi ve diğer maddeler de tüm demokratik itirazlara rağmen alelacele geçirildi.

Benzer bir süreç Terörle Mücadele Yasası’nda yaşanıyor.

Terörle Mücadele Yasası tartışmaları da şimdi 6. madde olarak adlandırılan ve Abdullah Öcalan’a af getireceği iddia edilen madde etrafında kilitlendi. Öyle gözüküyor ki tüm tartışmalar bu madde üzerinde yoğunlaşacak, tüm performans bu madde üzerine harcanacak, nefesler bütünüyle bu madde üzerine tüketilecek ve sonunda da madde üzerindeki anlaşmazlık şu ya da bu şekilde giderilerek, “Oldu bitti maşallah” denilecek. Yasanın diğer maddeleri gözlerden ırak tutularak, olup bittiyle getirilecek ve demokratik hayatımız da sil baştan karanlık bir tünelin içine girecek.

Bu yeni süreç ise hiç kuşku yok ki, Avrupa Birliği yolunda atılmış reformlardan önceki döneme tekabül eden 2001 öncesi günlerden çok daha sancılı olacak.

Böyle bir sürecin başlaması ister istemez akla şu soruyu getiriyor:

Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerini kökten kesmeyi göze mi alıyor?

Siyasi görüntüye bakılırsa böyle bir soruyu ifade etmek hiç de anlamsız değil.

Gerçi yaşanan sürecin artık bir seçim süreci olduğunu gözden ırak tutmamamız ve Hükü-met’in çaresizliğinin gerçek yüzünü gösterdiğini teslim etmemiz gerekiyor ancak şu muhakkak ki Hükümet sadece kendi bindiği dalı kesmiyor, ülkenin bugüne kadar aldığı mesafeyi de bir çırpıda yok ediyor.

Böylesi antidemokratik bir yasanın bütünüyle karşısında olması gereken bir muhalefetin kararlı bir karşı duruş içinde olmayışı en büyük handikap.

Bağışlasın beni ama, ana muhalefet partisi başkanı Deniz Baykal “boş muhalefef’in en tipik örneğini sergiliyor.

Yeni TMY’deki 6. maddenin içinden büyük bir marifetle yakaladığını iddia ettiği “hınzırlık”la oynaşıp duruyor.

Bütün çabası, “Nasıl yaparım da bu hınzırlığı milliyetçilikten oy temin etmeye dönüştürü-rüm”e yönelik.

Oysa öbür tarafta 6. maddenin dışında demokratik yaşantımıza büyük darbeler indirecek sayısız madde var.

Onların gözden kaçmasını, yeterince tartışıl-mamasını bizzat kendisi, tartışmaları 6. maddeye kilitleyerek sağlıyor.

Ve şu çok açık ki CHP bu tutumuyla sadece bugünkü kuşakların değil, gelecek kuşakların karşısında da hesap veremeyeceği, utanç içinde kalacağı bir duruma düşüyor.

Hrant DİNK

Kaynak: Birgün gazetesi (06.05.2006)

Comments are closed.


 
CopyLeft 2008 NorZartonk